Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Download Sirupate Junga Ma songs

Download Sirupate Junga Ma Songs Download File Click Here To Download Mp3 Sirupa...

Download Sirupate Junga Ma Songs
Download File


Sirupate Jungama Nepali Song Lyrics:


सिरुपाते जुङ्गामा दाहिने दाहिने हातको ताहु, माया आउन ओर आऊ अनि च्याप्पै हात समाउ
तै मोरीको सिरैमा फुर्के रिबन , ढलक ढल्क्यो जोबन , अब लौन माया लाउ

सिरुपाते जुङ्गामा दाहिने दाहिने हातको ताहु, माया आउन ओर आऊ अनि च्याप्पै हात समाउ ss
तै मोरीको सिरैमा फुर्के रिबन , ढलक ढल्क्यो जोबन , अब लौन माया लाउ
धलक धल्क्यो जोबन , अब लौन माया लाउ

झमझम झरना, सितल छरन, हिउदे नपरन , ए झरी ए झरी
नजिकै सरन तिमि हौ परन, बोल न बोल , ए चरी , ए चरी

—————————Music————————

फॊलबुट्टे चोली माथि झिल झिल सीतारा , केटि हेर्दै मक्ख पर्ने कठै मोरो बिचरा
सिरुपाते जुङ्गामा दाहिने हातको ताहु, ए माया आउन ओर आऊ , अनि च्याप्पै हात समाउ ss
तै मोरीको सिरैमा फुर्के रिबन , ढलक ढल्क्यो जोबन , अब लौन माया लाउ
धलक धल्क्यो जोबन , अब लौन माया लाउ

———————————Music——————————

रनबन डुलीहिड्ने मलेवाको जोडिभै, पिरतीको टुसाआयो नजाऊन छोडि है
है , रनबन डुलीहिड्ने मलेवाको जोडिभै, पिरतीको टुसाआयो नजाऊन छोडि है
सिरुपाते जुङ्गामा दाहिने हातको ताहु, ए माया आउन ओर आऊ , अनि च्याप्पै हात समाउ ss
तै मोरीको सिरैमा फुर्के रिबन , ढलक ढल्क्यो जोबन , अब लौन माया लाउ

सिरुपाते जुङ्गामा दाहिने हातको ताहु, ए माया आउन ओर आऊ , अनि च्याप्पै हात समाऊ ss
तै मोरीको सिरैमा फुर्के रिबन ,ढलक ढल्क्यो जोबन , अब लौन माया लाऊ
ढलक ढल्क्यो जोबन , अब लौन माया लाऊ

झमझम झरना, सितल छरन, हिउदे नपरन , ए झरी ए झरी
नजिकै सरन तिमि हौ परन, बोल न बोल , ए चरी , ए चरी
नजिकै सरन तिमि हौ परन, बोल न बोल , ए चरी , ए चरी

No comments